logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Hvordan skal fedtholdigt spildevand afledes?

Når virksomheder afleder spildevand, der indeholder mad- og fedtrester, skal vandet afledes gennem fedtudskilleranlæg. Læs mere om reglerne her.

Selvbetjening

Du skal altid søge tilladelse, når spildevand skal afledes.

Spildevand med olie- og fedtrester fra fødevarer kræver etablering af en fedtudskiller samt en tilslutningstilladelse inden det kan ledes til kloak.

Opdateret 21.10.2019

Der skal som hovedregel etableres fedtudskilleranlæg i forbindelse med afløb fra:

  • Erhvervsmæssige køkkener, kroer, kantiner, hoteller og restauranter
  • Cateringfirmaer
  • Grillbarer
  • Fast-food salgssteder
  • Pizzeriaer
  • Levnedsmiddelvirksomheder/slagterier og slagtere
  • Bagerier og konditorier
  • Forretninger med tilberedning af varm mad
  • Pladser og overflader, hvor der kan forekomme spild af fedt og olie

Sønderborg Kommunes regulativ for tømning og håndtering af affald fra fedtudskillere

Sønderborg Kommune har et regulativ for tømning og håndtering af affald fra fedtudskillere. Nedenfor finder du et uddrag af nogle af punkterne fra regulativet. Du finder et link til regulativet nederst på siden.

6.1 Fedtudskilleranlæg der er i drift, skal være tilmeldt kommunens tømningsordning for fedtudskillere.
6.2 Nye anlæg skal installeres i overensstemmelse med Vejledning om fedtudskilleranlæg og eventuel spildevandstilladelse. Nye anlæg skal godkendes af miljømyndigheden inden det installeres.
8.1  Fedtudskilleranlæg skal tømmes af kommunen eller en entreprenør, der har indgået en aftale med kommunen om at deltage i kommunens tømningsordning.
8.2 Fedtudskilleranlæg skal tømmes efter behov dog minimum én gang i kvartalet. Fedtudskilleranlæg skal dog bundtømmes én gang årligt.
8.5 Efter bundtømning skal den ansvarlige for fedtudskillerens drift sikre, at fedtudskilleranlægget efterfyldes med vand til maksimal vandstand.
8.7 Vedligeholdelse og reparation påhviler virksomheden.
8.8 Ved tømning af fedtudskilleranlæg skal der udarbejdes en rapport over tømningen. Denne underskrives af både ejer/bruger fa fedtudskilleranlægget og transportør. Ejeren/brugeren af fedtudskilleranlægget skal gennem denne kvittering i mindst 5 år som dokumentation overfor myndigheden.

Rapporten skal jævnfør punkt 12 indsendes til Vand og Natur af den der tømmer udskilleranlægget.