logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Hvordan skal olieholdigt spildevand afledes?

Her kan du læse om hvordan spildevand der indeholder olie- eller benzinprodukter, skal afledes.

Selvbetjening

Du skal altid søge tilladelse, når spildevand skal afledes.

Spildevand med indhold af benzin og olie kræver etablering af et olieudskilleranlæg samt en tilslutningstilladelse inden det kan ledes til kloak.

Opdateret 16.10.2019

Spildevand der indeholder olie- eller benzinprodukter, skal afledes gennem sandfang og olie- eller benzinudskiller.

Der skal etableres sandfang og olie- eller benzinudskiller på afløb fra:

  • Værkstedslokaler

  • Vaskehaller og vaskepladser (læs mere nedenfor)

  • Arealer hvor der er risiko for spild af olieprodukter, fx påfyldningspladser

  • Garageanlæg

  • Parkeringshuse

  • Parkeringspladser hvor miljøcentret vurderer, at det er nødvendigt

  • Generelt steder hvor der i øvrigt kan forekomme oliespild og olieholdigt spildevand

Du kan læse mere i Sønderborg Kommunes vejledning for etablering af olie- og benzinudskillere. Du finder vejledningen i dokumentboksen nederst på denne side. 

Vaskepladser og olie-/benzinudskiller

Når du vil etablere en vaskeplads skal du være opmærksom på, at olie- og benzinudskilleren skal dimensioneres efter aktiviteterne på pladsen. Vaskepladsen skal overdækkes, så der ikke ledes regnvand gennem udskilleranlægget.