logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Markvanding

Her kan du søge om tilladelse til markvanding og vanding af golfbaner. Du kan også læse om, hvordan en markboring skal etableres.
Opdateret 05.08.2019

Hvis du vil indvinde grundvand til markvanding skal du først have en tilladelse fra Sønderborg Kommune, Vand og Natur.

Vanding af marker

Måden du indvinder grundvand til markvanding på, skal være så skånsom som muligt, så påvirkningen af vandløb og vandstanden i vådområderne ikke forringer dyre- og plantelivet i vandmiljøet. 

Hvor kriterierne er opfyldt, giver kommunen normalt tilladelse til at indvinde grundvand svarende til 1.000 m3 pr. ha pr. år.

Vanding af golfbaner

Til vanding af golfbaner gives der kun tilladelse til at vande Greens og Teesteder. Her tildeles normalt 2.000 m³ pr. ha. pr. år.

Vanding af flere eller færre arealer

Hvis du ønsker at vande flere eller færre arealer, end du har tilladelse til, eller ved ejerskifte, skal du meddele det til kommunen ved at kontakte Vand & Jord. Kommunen kan herefter give dig en ændret tilladelse eller et tillæg til den oprindelige tilladelse.

Hvis du skal etablere en ny boring

Når du søger om tilladelse til etablering af en ny boring, skal kommunen godkende borestedet, inden der udstedes tilladelse. Ved ansøgning om fornyet tilladelse til en eksisterende boring, fører kommunen normalt tilsyn med boringens indretning. 

Regler, du skal være opmærksom på ved markboring

Boringer skal være udført, så de opfylder bestemte regler. Læs mere i brøndborebekendtgørelsen (retsinformation.dk).

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan en markboring skal være indrettet - det er minimumskrav, som skal være opfyldt for at beskytte grundvandet ved markvandingsboringer.

Markvandingsanlæg til borerørspumpe eller dykpumpe:

image004_jpg (Grundvand, Markvanding)webside.jpg

Selvbetjening

Du skal altid søge tilladelse, når spildevand skal afledes

Så snart det spildevand, som skal afledes til offentlig kloak, har en anden sammensætning end hvad der normalt afledes fra en husholdning, skal du... Læs mere