logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Mentorordning

En mentor er en nuværende medarbejder, som varetager arbejdet med at introducere, vejlede eller oplære en ny medarbejder/ tilbudsmodtager i jobbet, hvis der er behov for mere introduktion end normalt.
Opdateret 25.04.2018

En arbejdsplads kan få tilskud til introduktion, vejledning og oplæring af nye medarbejdere eller tilbudsmodtagere under visse betingelser, som findes i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 78-81 og 101.   
 


 

Tilskuddet består i enten lønkompensation ved frikøb af en nuværende medarbejder i en periode eller honorar til en ekstern konsulent.

Mindre virksomheder med op til ca. 10 ansatte og uddannelsesinstitutioner kan anvende en ekstern konsulent til mentorfunktionen, da det kan være svært at afse en medarbejder til mentorrollen. 
 

Følgende kan få tilknyttet en mentor: 

  • dagpengemodtagere

  • kontant- eller starthjælpsmodtagere

  • revalidender, herunder sygedagpengemodtagere i forrevalidering

  • ansatte i fleksjob

  • førtidspensionister

  • nyuddannede med handicap, der har en uddannelse, der berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller får ansættelse uden løntilskud

 

Der ydes kun tilskud til en mentor, hvis det er afgørende for, at den nye medarbejder kan fungere i jobbet.

Ved frikøb af en medarbejder som mentor er det en betingelse, at medarbejderen ikke udfører sine sædvanlige arbejdsfunktioner i de timer, hvor vedkommende fungerer som mentor.