logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Midlertidige arrangementer og tilladelser

Inden et midlertidigt arrangement kan afholdes, fx udstillinger, messer, revy, teater, koncerter, firma- og foreningsfester og loppemarkeder, skal du som arrangør indhente en tilladelse.

Selvbetjening

Søg om midlertidig overnatning

Bygninger, som ikke er indrettet til overnatning, kan i kortere tidsrum anvendes som indkvartering efter bestemte regler.

Eksempler ville... Læs mere

Opdateret 07.10.2021

Når vi behandler en ansøgning lægges der bl.a. vægt på følgende sikkerhedsområder:

  • er nød- og panikbelysning funktionsduelig

  • er flugtveje og nødudgange tilstrækkelige

  • er nødvendige sikkerhedsafstande overholdt

  • er lovpligtigt/nødvendigt brandslukningsudstyr tilstede og afmærket

Tilladelserne gives til offentlige myndigheder, foreninger, institutioner og til private personer. 

Særligt om overnatninger

Bygninger som ikke er indrettet til overnatning, kan i kortere tidsrum anvendes som indkvartering efter bestemte regler. Det kan være overnatning af større eller mindre grupper på skoler, i børnehaver, haller eller institutioner.

soverum_400x250px.gif

Ansøgning om overnatning skal være Brand og Redning i hænde senest 3 hverdage før arrangementet afvikles.

Særligt om salg og opbevaring af festfyrværkeri

Skriftlig ansøgning skal fremsendes til Sønderborg Brand og Redning senest 30 dage før et arrangements afvikling.

fyrvaerkeri_400x250px.gif

Hvis det drejer sig om afbrænding og opbevaring af festfyrværkeri, henvises til Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside, hvor du som sælger af fyrværkeri i detailhandlen også kan finde en blanket til din anmeldelse.

Særligt om opstilling af festtelte og selskabshuse

Ved telte forstås i denne forbindelse teltbygning med master og barduner, stålrammer eller lignende som bærende konstruktioner.

festtelt_400x250px.gif

Ved selskabshuse forstås i denne forbindelse en bygning med ydervægge af fast materiale (træ, stål m.v.), der opstilles for kortvarig anvendelse.

Skriftlig ansøgning om opsætning af disse skal fremsendes til Sønderborg Brand og Redning senest 30 dage før et arrangements afvikling. Husk at vedlæg beskrivelse og to tegninger i henhold til tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet, som du finder på Beredskabsstyrelsen hjemmeside.

Se også www.retsinformation.dk eller under regler og vejledninger.