logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Miljøtilsyn for landbrug

Få information om hvilke regler der gælder for miljøtilsyn for landbrug.

Selvbetjening

Etablering og ændring af dyrehold

Etablering og ændring af dyrehold

Hvis du ønsker at etablere, ændre eller udvide et dyrehold skal du angive dette til kommunen. Der gælder de... Læs mere

Opdateret 01.10.2021

​Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold får regelmæssigt besøg af kommunens landbrugsafdeling. Miljøtilsynet skal sikre, at reglerne på miljøområdet overholdes.

Du vil, som minimum skulle have miljøtilsyn (såkaldte basistilsyn):

 • hvert 3. år på landbrug, der har en miljøgodkendelse 
 • hvert 6. år på alle øvrige landbrug, der er omfattet af Miljøtilsynsbekendtgørelsen

Alle øvrige husdyrbrug får miljøtilsyn efter behov, typisk ved naboklager eller tilsynskampagner.

Foruden basismiljøtilsynet kan din bedrift blive udpeget til et prioriteret tilsyn. Til et prioriteret miljøtilsyn udpeges bedrifter, som har den størst potentielle risiko for miljøet. Bedrifterne udpeges ud fra deres miljørisikoscore på baggrund af følgende fem parametre:

 • Miljøledelse
 • Regelefterlevelse
 • Husdyrgødnings opbevaring  
 • Husdyrbrugets (bedriftens) størrelse
 • Miljøpåvirkning af omgivelserne bl.a. vandløb, naboer og natur

Som hovedregel vil du 14 dage før miljøtilsynet modtage et brev/mail med dato og klokkeslæt.

Hvis du vil have miljøtilsynet flyttet, opfordrer vi til, at du ringer så hurtigt som muligt. 

I brevet er der også information om:

 • Hvad vi gennemgår under tilsynet
 • Hvilke oplysninger, du af praktiske grunde har fundet frem på forhånd

Som regel gennemgår vi

 • Indretning og drift af bygningerne, herunder støj-, lugt- og spildevandsforhold
 • Husdyrgødningsopbevaring
 • Udledning af stoffer til luften
 • Affaldsopbevaring og håndtering (spildolie, sprøjtemiddelemballage m.v.)
 • Fluebekæmpelse
 • Olie- og benzintanke til fyringsolie, diesel m.m.
 • Vaskeplads, sikring af tagnedløb m.m.  
 • Overholdes vilkårene i tilladelsen, miljøgodkendelsen og/eller påbuddet

Du kan finde information om dit landbrug, miljøtilsyn og andre links på vores app for landmænd.

Efter miljøtilsynet modtager landbruget

 • Et tilsynsbrev med bemærkninger til miljøtilsynsrapporten 
 • En tilsynsrapport med konstaterede forhold på landbruget (bedriften)

Brugerbetaling

Husdyrbruget betaler for de timer, som sagsbehandleren bruger på tilsyn efter reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen.

I din faktura medgår alle de timer, som tilsynsmedarbejderen bruger på forberedelse af miljøtilsynet, selve miljøtilsynet på bedriften og det efterfølgende arbejde på kontoret.

Fakturaerne for miljøtilsyn udsendes hvert år i november måned for de miljøtilsyn, der er gennemført i perioden 1. november i det foregående år til 31. oktober i det indeværende år.

Tilsynsplan

Tilsynsberetning

Hvert år, skal Erhverv og Affald indberette de faktuelle oplysninger om forrige års tilsyns- og godkendelsesindsats til Miljøstyrelsen. Tilsynsindberetningen indeholder opgørelser over antal godkendelser, antal tilsyn og samlede tilsyn, samt opkrævet brugerbetaling. Indberetningen indeholder desuden vurdering af og bemærkninger til miljøtilsynet. Tilsynsindberetningen bliver offentliggjort på den Digitale Miljøadministration (DMA).