logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Muligheder for løntilskud

Løntilskudsordningen giver mulighed for, at såvel raske som sygemeldte ledige kan blive ansat i din virksomhed med et tilskud fra jobcenteret.
Opdateret 25.04.2018

Generelt er formålet med løntilskudsordningerne at give ledige mulighed for at få optræning og/eller oplæring på en almindelig arbejdsplads samtidig med at virksomheden får økonomisk kompensation for, at den ledige arbejdsmæssigt ikke er oppe på fuld ydelse fra første dag. 

Din medarbejder får overenskomstmæssig løn fra virksomheden, og din virksomhed får et tilskud til lønnen fra jobcenteret. 

For sygemeldte ledige er løntilskud en hjælp til at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet og gradvist vende tilbage.

Ansættelse med løntilskud er et tilbud efter beskæftigelsesloven eller integrationsloven, og kan derfor kun sættes i værk med Jobcenter Sønderborg som ansvarlig.

Ansættelse med løntilskud i private virksomheder

Medarbejderen bliver ansat på almindelige overenskomstmæssige vilkår – eller får den løn, der gælder for tilsvarende arbejde. Medarbejderen kan blive ansat, hvis han eller hun har været ledig i sammenlægt mere end 6 måneder, eller medarbejderen som kontanthjælpsmodtager har været ledig sammenhængende mere end 6 måneder. 

Jobcentret kan give støtte til, at der bliver ansat en mentor. Det vil som regel være en medarbejder i virksomheden, der bliver frikøbt nogle timer for at støtte og oplære medarbejderen på løntilskud. 

Løntilskuddet fastsættes ud fra den enkeltes evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet. 

Den ledige kan blive ansat med løntilskud i op til 12 måneder.

På jobnet.dk’s cv-bank kan du under ”detaljeret søgning/ansættelsesvilkår” søge specifikt efter medarbejdere, der ønsker et job på særlige vilkår.

Blanket til ansøgning om løntilskud kan findes på: www.jobnet.dk/blanketter

Ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere

På offentlige arbejdspladser kan lønnen højst svare til dagpengesatsen. Arbejdstiden afhænger af lønnen og den bliver fastsat af arbejdsgiveren. 

Den ledige kan få en befordringsgodtgørelse, hvis den daglige transport mellem bopæl og arbejdspladsen er mere end 24 km. Medarbejdere, der er ansat med løntilskud er omfattet af samme lovgivning som ordinært ansatte.

På jobnet.dk’s cv-bank kan du under ”detaljeret søgning/ansættelsesvilkår” søge specifikt efter medarbejdere, der ønsker et job på særlige vilkår. 

Blanket til ansøgning om løntilskud kan findes på: www.jobnet.dk/blanketter