logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Opkvalificering af nuværende medarbejdere

Drag nytte af mulighederne for at efteruddanne dine medarbejdere.
Opdateret 29.05.2020

Jobrotation – efteruddannelse af medarbejdere

Send dine medarbejdere på efteruddannelse, mens vikarer arbejder i uddannelsesperioden. Der kan desuden søges om jobrotationsydelse, som er et tilskud til vikarens løn og udgifterne til medarbejderens efteruddannelse.

Læs mere om jobrotation på www.star.dk

Sporskifte – nye veje for nedslidningstruede medarbejdere

Ordningen er for virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher, som kan modtage økonomisk støtte til at finde varige løsninger for deres medarbejder, som er i fare for nedslidning. Støtte kan for eksempel benyttes til professionel vejledning, efteruddannelse eller praktikophold i anden virksomhed.

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Ordningen er et tilbud for de virksomheder, som ønsker at opkvalificere ufaglærte medarbejdere eller udefrakommende ledige over 25 år til erhvervsuddannelsesniveau.

Bedre læse-, skrive- og regnekundskaber

Forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) kan styrke medarbejderen til yderligere opkvalificering eller en hverdag med større krav til skriftlighed og dokumentation. Medarbejderen oplever ofte øget livskvalitet, fordi kommunikationsvejene bliver flere. Tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med FVU kan kompenseres med Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For yderligere information kan du søge oplysninger på www.ug.dk

Find den nærmeste udbyder af ordblindeundervisning på www.hto.nu eller www.ug.dk

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Mulighed for kompensation af tabt arbejdsfortjeneste gør det muligt for den bogligt svageste del af medarbejderne at opkvalificere sig på det almene område.

Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU)

Virksomheden får mulighed for at efteruddanne medarbejdere med økonomisk kompensation.

Kortuddannede medarbejdere får chancen for at udvikle deres kom­petencer og styrke deres position i virksomheden.

Læs mere om betingelserne på www.veug.dk