logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Oppumpet grundvand skal indberettes

Vandværker, landmænd og andre med tilladelse til at oppumpe grundvand, skal indberette mængden af vand der pumpes op.
Opdateret 05.08.2019

Alle vandforsyninger med undtagelse af enkeltindvindere, skal registrere den samlede årlige oppumpede mængde grundvand. Selv hvis du ikke har pumpet vand op, skal denne oplysning også indberettes.

Hvert år i januar udsender Sønderborg Kommune et indberetningsskema til vandforsyningerne, hvor vandmængderne skal angives. Skemaet udfyldes og sendes retur til kommunen, afdeling Vand og Natur senest 1. februar hvert år. Kommunen indberetter herefter disse data til den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter) - Du kan få adgang til Jupiterdatabasen her.

Sønderborg Kommune arbejder i øjeblikket på en digital løsning til indberetning af vandmængder.