logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Særlig støtte til handicappede

Mange erhvervsaktive med et handicap har de rette kvalifikationer, men har svært ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked.
Opdateret 25.04.2018

Over 10 procent af Danmarks befolkning har et handicap. Synligt eller usynligt. Et handicap, som i nogle tilfælde kan medføre, at det er sværere at få eller bevare fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Sådan behøver det ikke at være. 

Jobcenter Sønderborg kan tilbyde individuel assistance, som tilpasses den enkelte medarbejders særlige behov. Assistancen kan også tilbydes til nyansatte og nyuddannede.

Gratis råd og vejledning 

Vi tilbyder råd og vejledning til fastholdelse af nuværende eller kommende medarbejder/e. 

Hjælpemidler og arbejdspladsindretning

Vi tilbyder at undersøge behovet for hjælpemidler, arbejdsredskaber og indretning af arbejdspladsen enten for at fastholde nuværende medarbejder eller som led i at få personer med nedsat arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet. 

Tilskud til personlig assistance

Mulighed for fastholdelse i job kan være en personlig assistanceordning. En ordning hvor en anden medarbejder på arbejdspladsen aflaster medarbejderen i forhold til de konkrete arbejdsopgaver, der er blevet vanskeligere fortsat at varetage i fuldt omfang. Det kan være i forhold til både fysiske og psykiske vanskeligheder.