logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser

Se vores generelle sagsbehandlingstid og find information om tjenesteydelsesvirksomheder.

Selvbetjening

Når du ansøger om en miljøgodkendelse

Større virksomheder og virksomheder, der kan forurene omgivelserne, skal jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder have en miljøgodkendelse.

Du skal have en godkendelse, hvis du vil:

  • Starte en godkendelsespligtig virksomhed
  • Udvide eller ændre din virksomhed, så den bliver godkendelsespligtig
  • Udvide eller ændre på en godkendelsespligtig virksomheds bygninger eller aktiviteter, så det giver øget/ændret forurening
  • Flytte en godkendelsespligtig virksomhed til en ny adresse

Ansøgninger om miljøgodkendelse skal indsendes til Sønderborg Kommune gennem det digitale system Byg & Miljø.

Opdateret 11.08.2020

Sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser

Staten og Kommunernes Landsforening har aftalt servicemål for blandt andet miljøgodkendelse af virksomheder. Aftalen fastsætter den gennemsnitlige maksimale tid, der må gå med at meddele en miljøgodkendelse. Målene er:

  • 130 dage for bilag 2-virksomheder
  • 200 dage for bilag 1-virksomheder

Sagsbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget alle oplysninger i sagen. Derfor er det vigtigt, at jeres ansøgningsmateriale er gennemarbejdet før indsendelse. Hvis aktiviteten er omfattet af reglerne om risikovirksomheder eller VVM-pligtige virksomheder er sagsbehandlingstiden som oftest længere.

De fleste ansøgninger, Sønderborg Kommune har modtaget det sidste år, er blevet meddelt med en betydelig kortere sagsbehandlingstid.

Aftal et indledende møde, inden du søger

Vi kan tilbyde et indledende møde, hvor vi orienterer om relevant lovgivning og svarer på konkrete spørgsmål om renere teknologi og forureningsbegrænsning. Mødet vil give dig mulighed for, at få et overblik over sagsbehandlingstid og sammenhængen med andre afgørelser.

Særligt om tjenesteydelsesvirksomheder

EU's servicerammedirektiv betyder, at der er særlige krav til offentliggørelse af vores sagsbehandlingstider på miljøgodkendelse af virksomheder omfattet af følgende listepunkter, hvis der udføres en tjenesteydelse: 

J104, K101-103, K107, C201, D201, D204, E203, H201, J201-204, K201-206, K209-215.

Produktionsvirksomheder er som hovedregel ikke omfattet af begrebet "tjenesteydelse". Normalt defineres tjenesteydelse som en serviceydelse af ikke-tingslig karakter. Sagsbehandlingstiden for disse virksomheder følger servicemålene for bilag 1 og bilag 2 virksomheder.

Produktionsvirksomheder vil som hovedregel ikke være omfattet af begrebet "tjenesteydelse".