logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Spildevand fra virksomheder

Virksomheder med processpildevand eller overfladevand skal have en spildevandstilladelse, inden der må afledes spildevand til offentlig kloak eller til vandløb, sø eller hav.
Opdateret 15.10.2021

Sådan søger du spildevandstilladelse

For at gøre det let at finde ud af hvilke oplysninger vi har brug for, har vi lavet forskellige tjeklister. Du finder tjeklisterne længere nede på denne side.

Jeg skal kun have spildevandstilladelse, ikke byggetilladelse/miljøgodkendelse

Hvis du kun skal have en spildevandstilladelse og ikke samtidig en byggetilladelse eller miljøgodkendelse, skal du sende din ansøgning til spildevand@sonderborg.dk.

Jeg skal søge om miljøgodkendelse eller byggetilladelse

Hvis du skal ansøge om miljøgodkendelse eller byggetilladelse (ved etablering af fedtudskiller, olieudskiller og andet byggeri) i Byg og Miljø, kan du gennemgå den aktuelle tjekliste og vedhæfte oplysningerne som et dokument i ansøgningen.

Ved miljøgodkendelser er det kun ved udledning til vandløb, sø og hav at Byg og Miljø skal anvendes til ansøgning om afledning af spildevand.

Ansøgninger om tilslutning af spildevand til offentlig regnvands- eller spildevandskloak skal som udgangspunkt sendes til spildevand@sonderborg.dk.

Kontakt desuden Erhvervsservice hvis I har planer om at etablere ny virksomhed eller lave større ændringer.

Hvilke typer virksomheder skal søge om spildevandstilladelse?

Følgende virksomheder skal have en spildevandstilladelse:

  • Virksomheder med processpildevand
  • Virksomheder med overfladevand i kloakerede oplande, hvis befæstelsesgraden er over 60% af matriklens areal eller overfladevandet kan være forurenet
  • Virksomheder med nedsivning eller udledning af overfladevand til vandløb, sø eller hav.

Hvis din virksomhed udvider eller har ændringer, der medfører forøget forurening, skal I søge om fornyet tilladelse.

Hvad skal min ansøgning indeholde?

I tjeklisterne herunder kan du læse hvilke oplysninger, der kræves til de forskellige typer spildevand. Du kan vedhæfte disse oplysninger i din ansøgning eller e-mail.

Du kan læse mere om de forskellige spildevandstyper og renseløsninger i kommunens spildevandsplan (tip: benyt eventuelt søgefunktionen i øverste højre hjørne)

Læs Spildevandsplan 2016-2021

Hvis du har spørgsmål til din spildevandsansøgning, er du velkommen til at kontakte os (kontaktinfo nederst på siden).