logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Stalddørssalg og vejboder

Hvilke regler gælder for stalddørssalg? Svarene finder du her.
Opdateret 14.09.2021

Man må sælge sine egne uforarbejdede landbrugsprodukter direkte til forbrugeren til brug i forbrugerens egen husholdning.

Af animalske fødevarer må der kun sælges æg, mælk, fjerkræ (bortset fra struds), kaniner og fisk. Al stalddørssalg af animalske fødevarer skal være registreret hos fødevareregionen. Salg af honning og vildt er omfattet af særlige vilkår. For alle produkter gælder, at de skal håndteres på en hygiejnisk forsvarlig måde.

Salget skal finde sted på egen ejendom. Hvis ejendommen er beliggende langt fra offentlig vej, kan man dog sælge sine produkter fra en ejendom, som ligger tættere på nærmeste offentlige vej. Man må altså ikke sælge fx kartofler fra et landbrug ved et hus i byen. Heller ikke selvom det har samme ejer.

Når stalddørssalget vokser til en gårdbutik

Varesortiment, størrelse af omsætning, indretning af salgslokale, skiltning, facade og annoncering er med til at bestemme, om der er tale om stalddørssalg eller gårdbutik. En gårdbutik skal være godkendt af fødevareregionen, før salget må gå i gang.

Skiltning og reklame

Reglerne for skiltning reguleres hovedsageligt af Naturbeskyttelsesloven, og som udgangspunkt er skiltning i det åbne land ikke tilladt i Danmark. For mindre virksomheder herunder ved stalddørsalg og vejboder er der dog en undtagelse. Der må skiltes på egen grund for den pågældende virksomhed. Hvis ejendommen ligger ud til en blind, privat fællesvej, kan skiltet opsættes, hvor fællesvejen munder ud i en offentlig vej. Skiltet skal stå i samme side som fællesvejen og må ikke stå på den offentlige vejs areal.

På vejareal er der generelt forbudt at opsætte private skilte. I byzone er der mulighed for, at opsætte henvisninger til arrangementer i henhold til kommunens plakatregulativ.

Hvis du har en virksomhed på landet kan du evt. få mulighed for at få et særligt serviceskilt op. Kontakt Veje og Trafik for nærmere information om dette.

Mere information og links

Fødevareregion Vest 
Sønderskovvej 5, 8520 Lystrup 

Tlf.: 74 27 50 00
E-mail: region.vest@fvst.dk