logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tilskud til voksenlærlinge

Med voksenlærlinge- ordningen kan din virksomhed på fordelagtige vilkår få uddannet arbejdskraften i tide. Brug ordningen til at uddanne nye medarbejdere eller til at opkvalificere allerede ansatte.
Opdateret 25.04.2018

Det er ikke længe side, at de fleste virksomheder havde svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft.  I dag er der afmatning på arbejdsmarkedet, men det varer ikke længe, før der igen vil være mangel på faglærte inden for mange områder. Derfor er det afgørende, at din virksomhed slår til nu.  

Virksomheder kan få tilskud til voksenlærlinge inden for fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder og på områder med mangel på arbejdskraft. 
 

Voksenlærling
 

Der kan ydes tilskud til arbejdsgivere, når den person, der indgås uddannelsesaftale med, ikke i forvejen har en erhvervsuddannelse eller derover. Der kan desuden ydes tilskud for personer, der har en forældet uddannelse og har været ledige i mindst 6 eller 9 måneder afhængig af personens alder. 

 

En voksenlærling skal være fyldt 25 år på det tidspunkt, uddannelsen påbegyndes og tilskudssatsen er 30 kroner i timen i 2 år. For at få tilskud til ansættelsen, skal uddannelsen være på voksenlærlingelisten for Syddanmark og den kommende lærling skal være ikke-faglært eller have en forældet uddannelse. 

 

Der gælder særlige regler for ledige. Virksomheden skal udfylde en ansøgningsblanket (AB501), og indsende den til Jobcenter Sønderborg senest 1 måned efter at lærlingen er startet.