logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Udledning af overfladevand

Her kan du læse om reglerne i forhold til udledning af overfladevand fra din virksomhed.
Opdateret 24.05.2018

Udledningstilladelse

Hvis din virksomhed ligger udenfor et område med offentlig kloakering, skal du ansøge om en udledningstilladelse, hvis du bygger nyt eller udvider det befæstede areal.

I forbindelse med byggemodning af nye bolig- og erhvervsområder samt udvidelser af bygninger og befæstede arealer som ikke afleder til offentlig regnvandsledning, skal kommune tage stilling til, hvor regn- og overfladevandet skal ledes hen.

Ønsker du at lede regn- og overfladevand til recipient (vandløb, sø eller hav) skal du søge om en udledningstilladelse. Du finder ansøgningsskemaet til en udledningstilladelse øverst på siden. 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.