logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Virksomhedsservice - én indgang til Jobcenter Sønderborg

Jobcenter Sønderborg har i form af Virksomhedsservice én indgang for kommunens virksomheder.
Opdateret 15.03.2021

Telefon 88 72 40 31 | E-mail: virksomhedsservice@sonderborg.dk

I Virksomhedsservice er vi klar til at levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere, f.eks. i forbindelse med længerevarende sygemelding.

Kontakt Virksomhedsservice hvis din virksomhed har spørgsmål eller behov for hjælp:

Flere oplysninger om Jobcenter Sønderborg og beskæftigelsesindsatsen findes i vores beskæftigelsesplan og vores fakta ark til borgere, som du finder længere nede på denne side.

Efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft har gennem længere tid været stigende blandt Sønderborg Kommunes virksomheder. Jobcenter Sønderborg arbejder derfor målrettet med rekrutteringsservice og -assistance til virksomhederne, som herigennem får adgang til kvalificerede, ledige kandidater.
I de tilfælde, hvor der ikke kan findes egnede, ledige kandidater, arbejdes der effektivt med kompetenceopkvalificerende forløb, og her er der flere muligheder.
Jobcenter Sønderborg har både målrettede forløb, som retter sig mod en konkret efterspørgsel i en bestemt branche, virksomhedsforlagte opkvalificeringsforløb i samarbejde med virksomhederne og individuel opkvalificering af specifikke kandidater, som lige mangler det sidste. Derudover er der mulighed for at ansætte nye medarbejdere i såkaldte opkvalificeringsjob, hvor jobcentret betaler for den nødvendige opkvalificering i forhold til virksomhedens konkrete behov i opstartsperioden. Jobcentret arbejder også hele tiden med nye løsninger i forhold til småjobs af få timers varighed og hybridpraktikker, hvor praktik og lønnede timer kombineres. Begge dele for at give de målgrupper, som har sværere ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, en tilknytning og dermed også udvide rekrutteringsgrundlaget på sigt.

Hos Jobcenter Sønderborg får du en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere, f.eks. i forbindelse med længerevarende sygemelding.

Læs mere om Jobcenter Sønderborg eller se det interaktive fakta-ark. Tilmeld også din virksomhed på www.work-live-stay.dk - den sønderjyske Karriereportal - og bliv gratis profileret.

Fra Sønderborg midtby kan du tilgå masser af virksomheder inden for kort tid. På kortet ser du antal virksomheder blot inden for 30 min. (det lysegrønne område) og 60 min. (det mørkegrønne område) køretid fra Sønderborg centrum. Klik på en virksomhed for at læse mere.

De blå prikker er virksomheder med min. 5 ansatte.