logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Erhvervsfremmestrategi

Målet med strategien er at skabe mere vækst i Sønderborgområdet og som resultat heraf flere uddannelses- og arbejdspladser
Opdateret 22.11.2018

I foråret 2013 udpegede byrådet Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter (SET) som tovholdere på udarbejdelsen af en ny erhvervsfremmestrategi. SET nedsatte en ”tænketank” (erhvervsfremmeteam) bestående af repræsentanter fra erhvervslivet, uddannelserne, kulturlivet, turistbranchen, iværksættermiljøet og handlen, og dette team forelagde et udkast til ny erhvervsfremmestrategi til godkendelse primo 2014.
Byrådet godkendte erhvervsfremmestrategi 2014-2018 i maj 2014 med de tre vækstskabende
fokusområder:

  • Bright Green Business - Grøn business
  • Bright Life Business - Uddannelse og Iværksætteri
  • Bright City Business - Handel og Turisme

Siden godkendelsen er en lang række aktiviteter igangsat på baggrund af strategien, men disse tager nu afsæt i nye strukturer og organiseringer – bl.a. blev Sønderborg Vækstråd etableret primo 2015 og Sønderborg Kommunes Erhvervsservice primo 2016, ligesom der med afsæt i de nye strukturer er udarbejdet en konkret analyse- og handlingsplan,

 Sådan skaber vi erhvervsservice i topklasse i Sønderborg Kommune.

Derfor besluttede erhvervsudvalget i efteråret 2016, at erhvervsfremmestrategien skulle revideres. De overordnede fokusområder er bibeholdt, men beskrivelsen af handlinger og aktiviteter herunder er revideret og formuleret, så de nu er opdaterede i forhold til strukturer og organiseringer.

Den reviderede strategi er godkendt i byrådet 28. juni 2017.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.