logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forsinkelsesbassiner

Vejledning og ansøgningsskema til Sønderborg Forsynings projekter med etablering af regnvands- og forsinkelsesbassiner.
Opdateret 20.09.2021

Ved nye kloaksepareringsprojekter skal der som udgangspunkt etableres et forsinkelsesbassin til rensning og drosling af overfladevandet, inden det udledes til en recipient.

Sønderborg Kommune skal meddele en udledningstilladelse til forsinkelsesbassinet, og kommunen skal foretage en VVM-screening og efterfølgende meddele en VVM-afgørelse om hvorvidt bassinet er VVM-pligtigt eller ej.

Sådan ansøger du

Kommunen har til det formål udarbejdet et ansøgningsskema til ansøgning om udledningstilladelse. Dette er for at sikre at alle nødvendige oplysninger vedrørende tilladelsen kommer i én samlet ansøgning. Ansøgningsskemaet finder du her nederst på siden. Ansøgninger om udledningstilladelse til Sønderborg Forsynings forsinkelsesbassiner skal udarbejdes i dette ansøgningsskema. Ansøgninger sendt i anden form vil ikke blive accepteret som en gyldig ansøgning.

Som hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet, har kommunen opdateret vejledningen om dimensionering og udformning af regnvands- og forsinkelsesbassiner, hvor de typiske anlægskrav fremgår. Kommunen vil dog fortsat vurdere hver enkelt sag konkret, men vejledningen beskriver de retningslinjer, som findes i faglitteraturen og som anses for bedste viden. Vejledningen findes også her på siden.

Regnvands- og forsinkelsesbassiner er opført på bilag 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) under punkt 10.g og 11.c. Der skal derfor foretages en VVM-screening af bassinerne for at afgøre, om projektet er VVM-pligtigt eller ej. Ansøger skal derfor udfylde et VVM-anmeldeskema, som findes her på siden, og sende det til kommunen sammen med ansøgning om udledningstilladelse.

Kontakt

Er der spørgsmål til ansøgningsmaterialet, er I velkommen til at kontakte os. Se kontaktoplysninger nederst på siden.