logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Frivilligt isolationsophold uden for hjemmet til smittede

Er du testet positiv for COVID-19 og har du ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem, så kan du få tilbud om særligt ophold gennem Sønderborg Kommune - et såkaldt frivilligt isolationsophold.
Opdateret 17.09.2020

Hvis du bliver konstateret smittet med ny coronavirus og du ikke har mulighed for selvisolation, tilbydes et gratis isolationsophold, mens du er smittet. Under dit ophold forventes du at klare dig selv. Du skal selv betale for forplejning og sørge for rengøring.

Hvem kan komme i betragtning til et frivilligt isolationsophold?

Et isolationsophold uden for eget hjem kan komme i betragtning, hvis du er påvist smittet med ny coronavirus, er selvhjulpen og kan sige ja til mindst én af følgende punkter:
  • Du deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har optimal rumadskillelse.
  • Du deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra.
  • Du deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med dig om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.

Hvem skal du kontakte, hvis du har brug for isolationsophold?

For visitation til et isolationsophold skal du kontakte:
Job og Velfærd mandag til torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14 på telefon 27 90 44 49 eller 27 90 03 68
 
Center for Korttidsplads hverdage mellem kl. 15-22 samt lørdag og søndag fra kl. 8-22 på telefon 2790 4567