logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Svinget 2C og 4A, 6440 Augustenborg

Sønderborg Kommune sælger den tidligere børnehave på Svinget i Fynshav - Svinget 2C og 4A. Dette er en Spændende ejendom til udvikling i dejlige Fynshav. Tæt på skole, børneunivers, indkøb og offentlig transport – med skov og hav som nærmeste naboer.
Opdateret 18.01.2021

Grafik med Fynshav Børnehave og salgspunkter

Sønderborg Kommune sælger den tidligere børnehave på Svinget i Fynshav, Svinget 2C og 4A, 6440 Augustenborg, matr. nr. 187 Notmarkskov, Notmark. Ejendommen er på i alt 5.406 m2.

Ejendommen sælges som erhverv, men kan udvikles fx til bolig efter retningslinjerne, der er beskrevet i dokumentet ”Proces for byggesagsbehandling” og efter forholdene beskrevet under ”Planmæssige forhold”. Se mere under "Dokumenter" nederst på siden.

Fristen for indsendelse af bud er den 25. februar 2021 kl. 12.00.

Skråfoto af Fynshav Børnehave

Skråfoto fra nord - Fynshav Børnehave

Kort over Fynshav Børnehave

 

Om Fynshav

I Fynshav får du det hele. Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed.

 • Aktiv by med rigt foreningsliv.
 • Samlet børneunivers. Vuggestue, børnehave, SFO, folkeskole med indskoling og mellemtrin
 • Friskole få km væk
 • Epos Efterskole
 • Diamanten idrætshal med mangfoldigt idrætstilbud både indendørs og udendørs
 • Dagligvarebutik
 • Bådelaug
 • Dejlig badestrand og store skove
 • Et væld af cykel- og vandrestier

Ejendommen er beliggende ud til Østkystvej med dagligvarebutik som næsten nærmeste nabo og med gode adgangsforhold til alle nødvendige servicefunktioner. Sydbus kører fra Fynshav til Sønderborg på kun 25 min og i bil tager det 18 min. Skal du til Fyn sejler færgen ca. hver anden time. Fra Sønderborg tager det kun 35 minutter til København.

Svinget 2c og 4a - den tidligere børnehave

Ejendommen har været benyttet som daginstitution og kan fx ændres til beboelse eller liberalt erhverv. Ejendommen er opført i 1946 og der er i 1972 bygget til ejendommen så den i dag rummer 437 m2. Hele bygningen er opført i mursten med tegltag. Ejendommen er i god stand og sælges med alle legepladsredskaber og småbygninger der forefindes på arealet.

Ejendomsoplysninger jf. BBR

 • Bebygget areal: 437 m2 + diverse udhuse.
 • Grundareal: 5.406 m2. 
 • Byggeår år – ombygningsår: 1946/72-1995

Servitutter

 • 29.05.1933-929680-45 – Deklaration om højdebegrænsning.
 • 29.05.1933-929681-45 – Deklaration om højdebegrænsning.
 • 14.01.1980-983-45    – Deklaration om byggelinjer.
 • 28.09.1946-929657-45 – Deklaration om hegn og hegnsmur mv.

Bygningsoplysninger

Opført: 1946/72 ombygget 1995.

Offentlig ejendomsvurdering: 1.300.000 kr.

 • Heraf grundværdi: 180.100 kr.
 • Vurderingsår: 2019.

Grundareal er på 5.406 m2.

Matriklen er noteret som selvstændig fast ejendom. Køber skal selv afholde omkostningerne til tinglysning af købet og de omkostninger, som der er forbundet med dette.

Tekniske oplysninger

Varmeinstallation: Naturgas

For øvrige specifikationer henvises til BBR

Planmæssige forhold

Planforhold: Kommuneplanramme 2.2.001.E – Boliger og erhverv mellem Svinget og Østkystvej.

Rammen er en erhvervsrammebestemmelse, men under forudsætning af, at en ændret anvendelse og bygningsmasse ikke er så omfattende, at det kræver lokalplan at etablere, vil ændret anvendelse til fx bolig kunne tillades. Hvis ændring i anvendelse og bygningsmasse er så omfattende, at det kræver lokalplan for at kunne realiseres, vil arealet, samtidig med vedtagelse af en lokalplan, overgå til byzone.

Øvrige planmæssige forhold. Evt. nyt byggeri samt ændringer vil kræve landzonetilladelse. Området er beliggende inden for skovbyggelinjen og vil kræve dispensation herfra.

 • Vand: Fynshav Vandværk.
 • Kloak: Separat kloakeret.
 • Lejeforhold: Ejendommen overtages fri for lejemål.
 • Zonestatus: Landzone (vil overgå til byzone såfremt anvendelsen af ejendommen kræver lokalplan).

Rapporter og energimærkning

Energimærke: E – energirapport opdateres ved salg.

Ejendomsdatarapport: Ja.

Generelle forhold

Forurening og Jordbund

Matriklen er ikke kortlagt, og er ikke omfattet af områdeklassificering. Jordbundsforhold er ikke kortlagt. Interesserede er velkommen til at foretage jordbundsundersøgelser på egen regning efter forudgående aftale med Ejendomskontoret. Der henvises til jordforureningsattester under dokumenter.

Skat

Vi gør opmærksom på at grundens ejendomsvurdering og afledte skattesatser kan ændre sig. Sønderborg Kommune er ikke ansvarlig herfor.

Vand på grunden

Der er bluespot i laveste kategori på matriklen. Se kort

Overtagelse og udbud

Overtagelse: Efter aftale.

Udbud: Ejendommen er i udbud fra den 11. januar 2021 til og med den 25. februar 2021 kl. 12.00.

Budprocessen er tilrettelagt efter bekendtgørelse om offentligt udbud af salg af kommunale ejendomme af 24.6.2011.

Tilbud vægtes alene på baggrund af pris. Sønderborg Kommune forbeholder sig retten til at afvise alle tilbud.

Bud: Bud sendes til ind via sikker mail. Bud på andre mailadresser vil blive afvist. Indsend dit bud ved at trykke på knappen nedenfor.

Tilbudsblanket: Hentes i dokument listen.

Byd på Fynshav Børnehave, Svinget 2C og 4A, 6440 Augustenborg

Udbuds- og salgsvilkår

 • Læs vores udbudsvilkår og salgsvilkår
 • Bud afgives ved at indsende købstilbud (ligger under dokumenter) på Sikker mail. Husk at udfylde overtagelsesdatoen og nødvendig data om virksomheden, der byder, samt forslag til fordeling af købesum side 8 i Købsaftalen.
 • Bud skal vedhæftes tegningsudskrift fra cvr-registeret, der er maksimalt 1 måned gammel på underskriftstidspunktet.
 • Bud skal være Sønderborg Kommune i hænde senest 25. februar 2021 kl. 12.00. Bud afgivet på andre måder accepteres ikke.
 • Vær opmærksom på, at modkrav eller vilkår for budgivers side, vil gøre buddet ugyldigt.
 • Ved indsendelse af bud modtages en automail fra Sønderborg Kommune. Skulle dette ikke ske, bedes du kontakte os straks. Husk at tjek under "uønsket post" i din mailindbakke.
 • Budgivere modtager besked umiddelbart efter budfristen.
 • Kommunen har ret til at forkaste dem alle bud.
 • Såfremt der i budperioden fremkommer oplysninger, der har betydning for udbuddet, offentliggøres de her på hjemmesiden.
 • Køber skal senest 1 år efter overtagelsesdatoen have igangsat udviklingen af ejendommen og senest 3 år efter overtagelsesdatoen at have taget ejendommen i anvendelse. Hvis tidskravet ikke overholdes, eller Sønderborg Kommune ikke skriftligt har accepteret afvigelser herfra, kan Sønderborg Kommune forlange tilbageskødning af ejendommen til en købspris på 75 procent af den tilbudte købspris i forbindelse med nærværende salg. Der refunderes ikke udgifter til omkostninger ej heller til ombygning eller rådgivning.
 • Salget sker med fuld ansvarsfraskrivelse for sælger og som erhvervssalg.

Tjekliste til tilbudsblanket

 • Køberoplysninger
 • Overtagelsesdag
 • Fordeling af købesum
 • Underskrift
 • Tegningsudskrift fra cvr-registeret. Maks 1 mdr. (hvis erhvervskøb)

Fremvisning

Du kan booke en fremvisning af ejendommen via mail: Ejendomskontoret@sonderborg.dk eller 88 72 40 72.