logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Handleplan for grøn transport

Læs vores handleplan for grøn transport, der fokuserer på initiativer og tiltag til omlægning af transporten i Sønderborg Kommune til grøn.
Opdateret 06.12.2019

Handleplan for grøn transport

Byrådet vedtog i 2016 den Strategiske Energiplan for Grøn Transport (nu Handleplan for grøn transport) mhp. at få sat fokus på CO2-reduktionen inden for transportområdet - et område, der i høj er nødvendigt at styrke indsatsen på for at nå i mål med 2029-visionen om CO2-neutralitet i Sønderborg Kommune.

Planen fokuserer på fire separate områder og kommer med konkrete forslag til hvilke indsatser, der kan iværksættes som middel til at nå målet. Læs handleplanen nederst på siden.

Offentlig transport

Jo flere personer vi kan flytte fra egen bil og over på den offentlige transport, jo bedre for miljøet og folks pengepung. Den offentlige transport kan imødegå CO2-neutraliteten og trængslen på kommunens veje på flere fronter, bl.a. delebiler i landzoner, gasbusser, øgede frekvenser på centrale ruter, attraktive prisstrukturer samt etablering af samkørselspladser.

Bæredygtig transport

Inden for bæredygtig transport, er der mange mulige indsatsområder. Handleplanen fokuserer bl.a. på cykling i alle dens aspekter, herunder kampagner for både store og små samt cykelpolitikker på skolerne. Derudover er der fokus på de strukturelle tiltag, der gør det attraktivt at cykle, bl.a. bedre cykelparkeringer, cykelruter, grøn bølge for cyklister, m.m.

Privat bilisme

Privat bilisme dækker over mange aspekter, både privatpersoner, firmaer og offentlige instanser. Alle benytter de køretøjer, der skal opfylde et logistisk behov, typisk ved brug af benzin- eller dieselbiler. Man kan imødegå visionen om CO2-neutralitet bl.a. ved at få folk gjort bevidste om prisen på deres kørsel og køretøjer i forhold til andre alternativer, opdrag i forhold til øget samkørsel, gøre det muligt at afprøve grønne løsninger til konventionelle køretøjer, gøre delebiler tilgængelige på attraktive, bynære lokationer samt sikre infrastruktur, der gør det let at tage det grønne valg.

Tung transport

Der transporteres meget gods på tværs af Europa for at sikre forsyningen af daglige fornødenheder. Det giver sig selv, at dette område står for en stor del af CO2-udledningen og derfor også er et område, hvor der kan hentes CO2-besparelser ved at sikre infrastruktur til alternative brændstoftyper, optimale aflæsseforhold, så ydertimer kan udnyttes og myldretid undgås, indføre miljøzoner, der ansporer til investering i nyere teknologi samt sikre grønne krav i kommunale udbud.