logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Grænsetrekantens havnesamarbejde

Grænsetrekanten samarbejder om at udvikle deres havne.
Opdateret 26.11.2019

Flensburg, Aabenraa og Sønderborg har siden 2017 arbejdet på at lære hinandens havne bedre at kende, hvad angår havneaktiviteter og havnenes udviklingsperspektiver. Arbejdet har synliggjort de tre havnes forskellige potentialer, og hvilke synergier der kan opstå gennem et strategisk havnesamarbejde hen over grænsen.

I dokumentet Grænsetrekantens havne – fælles fortælling om havnene i Aabenraa, Sønderborg og Flensborg kan man læse en kort præsentation af havnene, en beskrivelse af deres udviklingsperspektiver samt mulige tilgange og områder for et fremtidigt samarbejde.

Citat fra dokumentets indledning:

”Stadt Flensburg, Sønderborg Kommune og Aabenraa Kommune samarbejder om at udnytte og udvikle deres havnes styrker. Dette både individuelt og på tværs. Formålet er at skabe synergi til gavn for havnenes brugere og kunder samt for regionens fælles vækst, beskæftigelse, grøn omstilling, kultur, fritidsliv og turisme.”

Grænsetrekanten er et tværkommunalt samarbejde mellem de to danske kommuner Aabenraa og Sønderborg og tyske Flensburg.

thomas_andresen_simone_lange_erik_lauritzen_410.jpg

Fra venstre: Borgmester i Aabenraa Kommune Thomas Andresen, overborgmester i Stadt Flensburg Simone Lange og borgmester i Sønderborg Kommune Erik Lauritzen