logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Høre

CHK tilbyder udredning og afdækning af dine hørevanskeligheder. Hvis udredningen viser et behov, tilbyder vi efterfølgende specialundervisning, rådgivning og vejledning. Vi underviser efter lov om specialundervisning for voksne ud fra en individuel undervisningsplan.
Opdateret 01.09.2021

Hos CHK Sønderborg arbejder to hørekonsulenter og en høretekniker med:

 • hørevanskeligheder
 • ansøgning om høretekniske hjælpemidler
 • reparation af høretekniske hjælpemidler
 • tinnitus
 • lydfølsomhed/hyperacusis
 • cochlear implant

Målgruppen er primært voksne borgere i Sønderborg Kommune. Hørekonsulenterne behandler også ansøgninger om høretekniske hjælpemidler til børn, hvis der er søgt om hjælpemidler til hjemmet. Hvis dit barn med hørenedsættelse har et behov for hjælpemidler i institution eller skole, kan du henvende dig til en hørekonsulent i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for vejledning.

Du behøver ikke en henvisning fra en læge for at få en aftale hos CHK. Du kan bare selv henvende dig. Nogle gange opfordrer vi dog til, at du er blevet undersøgt af en øre-, næse-, halslæge eller ved en høreklinik. Du kan altid kontakte medarbejderne i telefontiden for at få rådgivning.

Hørevanskeligheder

Hvis du oplever hørevanskeligheder, kan du henvende dig til CHK Sønderborgs hørekonsulenter. Ud fra dine vanskeligheder kan hørekonsulenten vejlede dig om, hvad du skal gøre, hvis du fx:

 • ønsker høreapparater
 • har høreproblemer, men ikke ønsker høreapparater lige nu
 • har høreapparater, og stadig oplever store udfordringer i det daglige
 • har udfordringer med at passe dit arbejde pga. dine hørevanskeligheder
 • har udfordringer med at gennemføre din uddannelse pga. dine hørevanskeligheder.

Hørekonsulenten kan også anbefale dig at søge høretekniske hjælpemidler eller kontakte andre fagpersoner.

Høretekniske hjælpemidler

Hvis du har høreapparat og alligevel har situationer i din dagligdag, hvor du er udfordret af din hørenedsættelse, kan du have glæde af et supplerende hjælpemiddel.

Høretekniske hjælpemidler kan fx:

 • forstærke lyden fra dit TV og/eller din radio
 • forstærke lyden fra din fastnet- eller mobiltelefon
 • forbedre kommunikationen i hjemmet, i sociale sammenhænge eller til møder og foredrag
 • give besked om vigtige alarm- og ringesignaler i hjemmet.

Du kan søge om høretekniske hjælpemidler, når du har en væsentlig hørenedsættelse, som er behandlet med høreapparater. Vi anbefaler, at du først søger om hjælpemidler, når du har vænnet dig til dine nye høreapparater. Kontakt hørekonsulenterne hvis du har brug for rådgivning om, hvornår du skal søge.

Du søger om høretekniske hjælpemidler ved at udfylde ansøgningsskemaet her (Link: https://www.borgeronline.dk/540/kb1019ff). Hvis du ikke kan søge digitalt, kan du få hjælp ved Borgerservice.

Når du har søgt om høretekniske hjælpemidler, behandler CHKs hørekonsulenter din ansøgning. Du kan blive indkaldt til afprøvning i vores lokaler, hvis det er nødvendigt for at behandle din ansøgning.

Hvis du får bevilget et høreteknisk hjælpemiddel, bliver du kontaktet af vores høretekniker. I aftaler sammen, om du skal have hjælp til at installere hjælpemidlet, eller du henter det på CHK.

Reparation af høreteknisk hjælpemiddel

Har du et høreteknisk hjælpemiddel, der er gået i stykker, skal du kontakte høreteknikeren for at få det repareret.

Du kan også møde op i Høreteknisk Værksted hver anden onsdag (ulige uger) mellem klokken 9.30 og 11.30. Her kan du træffe vores høretekniker uden forudgående aftale. Teknikeren kan udføre småreparationer af hjælpemidler og hjælpe med vejledning og instruktioner i brug af dit hjælpemiddel.

Du kan opleve ventetid, når du møder op i Høreteknisk Værksted.

Tinnitus

Tinnitus forstås almindeligvis som en hyletone i øret, men tinnitus kan lyde på mange andre måder, fx:

 • susen eller brummen
 • trafik- eller maskinstøj
 • toner eller melodier.

Tinnitus kan også bestå af flere forskellige lyde. Det kan derfor bedst beskrives som opfattelse af en eller flere lyde, der ikke kommer fra en lydkilde i omgivelserne.

De fleste mennesker oplever tinnitus fra tid til anden, men nogle har tinnitus hele tiden. Tinnitus kan være meget generende. Nogle mennesker med tinnitus er så generet af den, at de har svært ved at få deres dagligdag til at fungere. Hørekonsulenterne ved CHK Sønderborg kan tilbyde rådgivning og undervisning i at leve med tinnitus. Undervisningen kan foregå som ene- eller holdundervisning.

Hvis du får tinnitus, skal du bestille en tid hos en øre-, næse-, halslæge. Lægen kan udelukke en behandlingskrævende årsag til din tinnitus. Du kan også blive henvist til yderligere undersøgelser på sygehuset.

Hvis du oplever en pludselig forværring af tinnitus, er det en god idé at blive undersøgt igen.

Lydfølsomhed/hyperacusis

De fleste mennesker oplever dage eller perioder, hvor de er mere lydfølsomme end normalt. Næsten alle mennesker har også specifikke lyde, de oplever som ubehagelige eller irriterende. Det er helt normalt!

Hyperacusis kan bedst beskrives som ubehag ved omgivelseslyde med normal styrke.

Det er almindeligt at opleve øget lydfølsomhed efter en periode med stress, en hjerneskade eller en hjernerystelse. Hvis du har hyperacusis i en grad, der påvirker din dagligdag negativt, kan CHKs hørekonsulenter vejlede dig. Du kan blive tilbudt ene- eller holdundervisning, hvis vi vurderer, at det kan hjælpe dig.

Hørekonsulenterne anbefaler, at du undgår eller begrænser brug af høreværn/ørepropper, når du har hyperacusis. I værste fald kan det sænke din lydtolerance endnu mere, hvis du bruger ørepropper for meget. Oplever du, at du ofte har brug for ørepropper, kan du kontakte en hørekonsulent, som kan hjælpe dig med at bruge propperne bedst muligt. Sammen kan I lægge en plan for, hvordan du kan træne din lydtolerance. Det er vigtigt, at du langsomt vænner dig til lydene i dine omgivelser igen.

Hvis du er lydfølsom, anbefaler vi, at du bliver undersøgt ved en øre-, næse-, halslæge, som kan udelukke en behandlingskrævende årsag til din lydfølsomhed.

Cochlear implantat

Et cochlear implantat (CI) er en behandling for en meget svær hørenedsættelse. Et cochlear implantat består af to dele – en ydre og en indre del. Den ydre del kaldes processoren og kan bedst sammenlignes med et høreapparat. Den indre del består af en magnet og en elektrode. Elektroden opereres ind i det indre øre, og magneten lægges ind under huden skråt oven for øret. Processoren kobles sammen med den indre del via en ydre magnet.

Implantationen bliver udført på et CI-center. Det nærmeste CI-center er på Odense Universitetshospital.

Når du bliver undersøgt med henblik på en cochlear implantation, bliver du også henvist til en samtale med en hørekonsulent. Samtalen foregår på CHK, og vi taler om forløbet før og efter operationen og om dine forventninger.

Efter operation med cochlear implantat følger et høretræningsforløb, hvor du skal lære at høre med dit cochlear implantat. Høretræningen foregår på CHK, hvor hørekonsulenterne tilbyder dig et individuelt undervisningsforløb.

Du bliver henvist til et CI-center af en læge. De fleste bliver henvist af Høreklinikken på Sygehus Sønderjylland.