logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Accept af anmeldelse af gyllebeholder

Opdateret 25.05.2022

Sønderborg Kommune meddeler accept af, at den anmeldte gyllebeholder på Busholmvej 5, 6310 Broager (matr. 5, Iller, Broager) kan opføres på det oplyste grundlag, da den overholder betingelserne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 12.

Sønderborg Kommune har også truffet afgørelse om, at der kan gives dispensation for afstandskravet til søen syd for bygningsmassen på Busholmvej 5, 6310 Broager.