logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Afgørelse om anmeldelse af skift i dyretype, Bygaden 40, 6440 Augustenborg

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune meddeler afgørelse om, at skift i dyretype
kan ske som anmeldt jf. § 31 i Bekendtgørelse om tilladelse
og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1283 af 8. december 2014.
Det vil sige at husdyrholdet skal være sammensat og fordelt
i de enkelte staldafsnit som angivet i anmeldelsen.