logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på husdyrbrug

Opdateret 31.05.2021

Sønderborg Kommune træffer på baggrund af en konkret vurdering afgørelse om, at den anmeldte ændring af placeringen af gyllebeholderen ikke vil give anledning til øget forurening eller anden virkning på miljøet. Ændringen er derfor ikke godkendelsespligtig i henhold til § 16 a i ”Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug”.