logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig opførelse af maskinhus

Opdateret 11.07.2018

Sønderborg Kommune meddeler den 11. juli 2018, at det anmeldte
maskinhus kan opføres på Snogbækvej 21, 6400 Sønderborg, matrikel nr. 8,
Snogbæk, Sottrup på det oplyste grundlag, da det overholder betingelserne
i bekendtgørelsens  § 10.