logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Afgørelse om ikke godkendelsespligtige ændringer på husdyrbrug

Opdateret 04.02.2020

Sønderborg Kommune træffer på baggrund af en konkret vurdering afgørelse om, at de anmeldte ændringer af indretning og bygningsmassen ikke vil give anledning til øget forurening eller anden virkning på miljøet. Ændringen er derfor ikke godkendelsespligtig i henhold til § 16 a i ´husdyrbrugloven.