logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Afgørelse om ikke landzonepligtig terrænregulering

Opdateret 08.06.2021

Sønderborg Kommune træffer afgørelse om en ikke landzonepligtig terrænregulering på matrikel nr. 277 Holm, ejerlav. Terrænreguleringen vurderes at given en landbrugsmæssig forbedret drift af arealerne og kræver derfor ikke landzonebehandling.