logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Afgørelse om ikke VVM-pligt af Als Flugtskydningsklub, Færgevej 3b, 6430 Nordborg

Opdateret 13.04.2022

Sønderborg Kommune har den 13. april 2022 truffet afgørelse om, at etablering af støjvolde med brug af lettere forurenet jord (kategori 2 jord) ved Als Flugtskydningsklub, Færgevej 3b, 6430 Nordborg, ikke er VVM-pligtig.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 11. maj 2022