logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Afgørelse om ikke VVM-pligt, markvanding, Møllevej 5, Nybøl, 6400 Sønderborg

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune, Vand & Jord har iht. Bek. om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) gennemført en screening af Marie og Peter Bertrams ansøgning om fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra Møllevej 5, Nybøl, 6400 Sønderborg.