logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Afgørelse om at nedklassificere en del af det offentlige, rørlagte vandløb, H35 til privat vandløb.

Opdateret 13.07.2018

Vand & Natur har den 13. juli 2018 truffet afgørelse om at nedklassificere en delstrækning af det offentlige rørlagte vandløb, H35, til privat vandløb.

Nedklassificeringen gælder en ca. 265 m lang strækning, som er beliggende dels på matr. nr. 23b dels i skellet mellem matr. nr. 23b og 6, Mintebjerg, Hørup.

Afgørelsen kan påklages. Klagefrist er den 10. august 2018, læs mere herom i det vedhæftede dokument. 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.