logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Afgørelse om § 15 anmeldelse af skift i vægtinterval (slagtesvin) Skovbyvej 59, 6470 Sydals

Opdateret 24.06.2020

Sønderborg Kommune har den 22. juni 2020 modtaget en anmeldelse om skift i dyretype på ejendommen Skovbyvej 59, 6470 Sydals fra 5.802 slagtesvin (40-110 kg) svarende til 160,47 dyreenheder (DE) til 5.490 slagtesvin (50-120 kg) sva-rende til 160,43 DE (jf. gældende omregningsfaktor1).

Afgørelse

Sønderborg Kommune meddeler afgørelse om, at skift i dyretypen kan ske som anmeldt jf. § 15, stk. 8 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen2. Tilladelsen gives på baggrund af de oplysninger der er givet i anmeldelsen.

 

Læs mere i vedlagte dokument.