logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Arealerhvervelse m.v. vedr. anlæg af cykelsti mellem Fynshav og Elstrup

Opdateret 19.12.2019

Sønderborg Kommune har besluttet at etablere cykelsti langs landevejen fra Fynshav til Elstrup for at forbedre forholdene for de mange cyklister, som i dag færdes mellem biler og tung trafik.

Åstedsforretning

I den anledning bekendtgøres herved, at der i henhold til bestemmelserne i kap. 10 i lov om offentlige veje og efter beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 4. december 2018 afholdes åstedsforretning således:

Mandag den 20. januar 2020 vedr. ejendommene:
Matr.nr. 56, 91 og 103 Notmarkskov, Notmark, matr.nr. 9, 19, 108, 117, 135, 216, 219, 232, 245, 257 og 264 Helved, Notmark.

Tirsdag den 21. januar 2020 vedr. ejendommene:
Matr.nr. 3, 82, 104, 165, 201, 205, 244 og 263 Helved, Notmark.

Mandag den 27. januar 2020 vedr. ejendommene:
Matr.nr. 83 og 276 Helved, Notmark, matr.nr. 8, 17 og 355 Hundslev, Notmark, matr.nr. 40, 59, 61, 150, 242, 316, 393 og 436 Elstrup, Egen.

Tirsdag den 28. januar 2020 vedr. ejendommene:
Matr.nr. 5, 8, 10, 18b, 82, 274, 284, 311, 313 og 378 Elstrup Egen. Matr.nr. 203 Helved, Notmark.

Åstedsforretningen indledes mandag den 20. januar 2020 kl. 9.00 på ejendommen matr.nr. 91 Notmarkskov, Notmark og fortsætter efterfølgende på de øvrige ejendomme.

Denne offentliggørelse tjener til underretning for enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller på anden måde har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen, idet ejeren dog indvarsles særskilt ved digital post.

Ekspropriationsplaner med arealfortegnelse m.m. er fremlagt til eftersyn i forvaltningen Teknik og Miljø, Projekt og Anlæg, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg - fra onsdag d. 18. december 2019.