logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Dispensation for afstandskrav fra læskur til nabobeboelse og naboskel

Opdateret 07.09.2020

Sønderborg Kommune meddeler hermed dispensation for afstandskrav til naboskel og nabobeboelse jf. § 9, stk. 1, jf. § 6, stk. 1, nr. 4 i husdyrbrugloven.