logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Dispensation og landzonetilladelse til at udvide en sø

Opdateret 01.11.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at udvide en sø til i alt ca. 700 m2 på matr.nr. 206 Lunden, Havnbjerg,  jf. § 35, stk. 1. i planloven. Kommunen giver samtidig dispensation i medfør af § 3 stk. 1, jf. § 65, stk. 3 i Lov om naturbeskyttelse.