logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forslag til vandforsyningsplan i høring

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune, afdeling Vand og Jord, har udarbejdet et forslag til vandforsyningsplan. Planen beskriver vandforsyningen i kommunen i dag og hvilke visioner kommunen har til vandforsyningen frem til 2022.

I forbindelse med planen, er det undersøgt om arbejdet med planen vil give anledning til virkninger på miljøet. Screeningen viser, at arbejdet ikke bør have indflydelse på miljøet.

Selve forslaget til vandforsyningsplanen er i høring til den 19. februar 2014, mens afgørelsen om ikke VVM-pligt (ligger i bilag til forslag om vandforsyningsplan) er i høring indtil den 22. januar 2014.

Du kan sende dit høringssvar til vand-jord@sonderborg.dk, eller sende dem med post til Sønderborg Rådhus, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg. Husk at mærk dit svar med ”høringssvar angående forslag til vandforsyningsplan”.