logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forudgående høring i forbindelse med ændring af Sønderborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald

Opdateret 03.12.2020

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 1. december 2020 vedtaget at sende et forslag til nyt regulativ for erhvervsaffald for Sønderborg Kommune i offentlig høring.

Forslag til regulativ for erhvervsaffald er fremlagt til offentlig høring i perioden fra den 3. december 2020 til den 4. januar 2021.

Se regulativforslaget her:

Forslaget til regulativ for erhvervsaffald implementerer et nyt betalingssystem for virksomheder på genbrugspladserne i henhold til Affaldsplan 2019-2030. Det er et nummerpladebaseret betalingssystem, som bygger på følgende forudsætninger:

 • Der indføres et adgangsgebyr for virksomheders besøg på genbrugspladsen.
 • Registrering af besøget vil ske automatisk med nummerpladegenkendelse, hver gang en bil kører ind på genbrugspladsen.
 • Biler som er tilknyttet et CVR-nummer bliver registreret, og virksomheden modtager en månedsvis opkrævning fra Sønderborg Forsyning.
 • Gebyret dækker alt genanvendeligt affald samt stort og småt brændbart.
 • Affald til deponi og alt eternitaffald skal afleveres på palle eller i bigbag og afregnes særskilt
 • Farligt affald skal indvejes og afregnes særskilt.

For adgangsgebyret på 125 kr. kan virksomhederne aflevere alle typer affald til genanvendelse og forbrænding. Gebyret er beregnet, så det svarer til Sønderborg Forsynings gennemsnitlige udgifter pr. besøg. Når virksomheder afleverer eternit til genbrugspladsen, skal eternitten ifølge Sønderborg Forsynings retningslinjer være pakket på paller eller i bigbag. Samme retningslinjer indføres for deponiegnet affald.

Betalingssystemet foreslås opbygget, så virksomheder kan undlade at betale adgangsgebyret i følgende situationer:

 1. Når virksomheder alene afleverer eternit, deponiegnet- eller farligt affald, hvor der sker en særskilt afregning
 2. Når virksomhedsejere benytter en firmabil på gule plader til kørsel med deres private affald og fremviser et dagsbevis fra Skat
 3. Når virksomhedsejere afleverer privat affald i biler med papegøjeplader 
 4. For borgere som har fri bil på hvide plader fra deres arbejdsgiver.

Det kommende betalingssystem på genbrugspladserne er planlagt til at skulle træde i kraft efter den 2. marts 2021, og det indføres på alle genbrugspladser i Sønderborg kommune i løbet af 2021.

Sønderborg Kommune skal sørge for, at der er affaldsordninger og sikre, at ordningerne lever op til de lovgivningsmæssige krav. Regulativerne er udarbejdet i henhold til reglerne om kommuners og privates indsamling og håndtering af affald i bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. samt i bekendtgørelse om affald.

Ifølge denne bekendtgørelse skal kommunen udarbejde og vedtage regulativer om ordninger for affald fra husholdninger og virksomheder i kommunen. Regulativerne skal være opdelt i en generel del og en særlig del efter de skabeloner, som er fastsat i bekendtgørelsen.

Sønderborg Kommune gør opmærksom på, at enhver har ret til at:

 • Se regulativforslaget
 • Kommentere på regulativforslaget

Eventuelle bemærkninger og/eller spørgsmål til høringen eller regulativforslagene skal være kommunen i hænde senest den 4. januar 2021

Kontakt

Henvendelse i sagen kan ske til:

Martin Frank Mogensen
Erhverv & Affald
Sønderborg Kommune

Tlf. nr.: 88 72 66 81
E-mail: mfmo@sonderborg.dk