logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forudgående høring i forbindelse med ændring af Sønderborg Kommunes regulativ for jord

Opdateret 23.06.2020

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 9. juni 2020 vedtaget at sende et forslag til nyt regulativ for jord i Sønderborg Kommune i offentlig høring.

Forslag til regulativ for jord er fremlagt til offentlig høring i perioden fra den 24. juni 2020 til den 22 juli 2020.

Se regulativforslaget nederst på siden under "Dokumenter"

Forslaget til regulativ for jord implementerer folketingets forbudt mod generelle administrationsgebyrer til erhverv.

Fremover bliver jordflytningsgebyret opkrævet som en del af de øvrige affaldsgebyrer.

Regulativet er yderligere blevet revideret og tilpasset Miljøstyrelsens model for standardregulativer på affaldsområdet. Det betyder, at definitioner, beskrivelser og krav, som allerede fremgår af anden regulering, er blevet fjernet fra regulativet.

Samtidig er reguleringen om bortskaffelse jord som affald blevet samlet, da kommunens affaldsordning for jord er den samme for husstande og erhverv.

Ændringerne i regulativforslagene er planlagt til at skulle træde i kraft pr. 1. oktober 2020 inden Sønderborg Kommune fastsætter taksterne for 2021. 

Sønderborg Kommune skal sørge for, at der er affaldsordninger og sikre, at ordningerne lever op til de lovgivningsmæssige krav. Regulativ for jord er udarbejdet i henhold til reglerne om kommuners og privates indsamling og håndtering af affald i bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. og bekendtgørelse om affald.

Ifølge bekendtgørelse om affaldsregulativer skal kommunen udarbejde og vedtage regulativer om ordninger for affald fra husholdninger og virksomheder i kommunen.

Sønderborg Kommune gør opmærksom på, at enhver har ret til at:

  • Se regulativforslaget 
  • Kommentere på regulativforslaget

Eventuelle bemærkninger og/eller spørgsmål til høringen eller regulativforslagene skal være kommunen i hænde senest den 22. juli 2020

Send dine bemærkninger til erhverv-affald@sonderborg.dk.