logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse

Opdateret 04.07.2019

Sønderborg kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen
Tandsgårdvej 7, 6470 Sydals.

Beskrivelse

Der er ansøgt om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 2.

Produktionen på Tandsgårdvej 7 har i 2018 fået et tillæg til miljøgodkendelsen fra
2005 til en produktion af økologiske slagtesvin. Der søges nu om at få lov til et
hestehold ved siden af svineproduktionen.
Der sker ingen ændringer i produktionen af slagtesvin. Der bliver ikke opført nye bygninger.
Produktionsarealet udgør 4282 m2 til slagtesvin i nudrift og 4282 m2 til slagtevin og
500 m2 til heste i ansøgt drift. Hestene er udegående i 5 måneder om året.

Sønderborg Kommune er godkendelsesmyndighed.

Ansøgningen om udvidelse af husdyrbruget er omfattet af en procedure om
miljøkonsekvensvurdering, jf. § 16 a i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
Formålet med annoncering af ansøgningen er at inddrage offentligheden
allerede, når landbruget søger om miljøgodkendelse. Herved får alle mulighed for
at komme med ideer til hvilke forhold, der ønskes behandlet ved udarbejdelse af
miljøgodkendelsen.
 

Kommentere ansøgningsmaterialet
Sønderborg Kommune gør opmærksom på, at enhver har ret til at:
• Se ansøgningsmaterialet
• Kommentere ansøgningsmaterialet
• Anmode om at få tilsendt en kopi af udkast til miljøgodkendelse
• Kommentere udkastet indenfor en frist på to uger efter det er modtaget

Henvendelse

Ansøgningsmaterialet kan fås ved henvendelse til Sønderborg Kommune,
Erhverv & Affald, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg.

Eventuelle bemærkninger og/ eller spørgsmål til ansøgningen skal være
kommunen i hænde senest 25. juli 2019 kl. 15:00

Henvendelse i sagen kan ske til:
Sagsbehandler ANTN
Erhverv & Affald
Sønderborg Kommune
Tlf. nr.: 88 72 56 13
E- mail: antn@sonderborg.dk