logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbrug på Rufasvej 19, 6400 Sønderborg

Opdateret 27.03.2020

Formålet med annoncering af ansøgningen er at inddrage offentligheden allerede, når landbruget indsender ansøgning om miljøgodkendelse. Herved får alle mulighed for at komme med ideer til hvilke forhold, der ønskes behandlet ved udarbejdelse af miljøgodkendelsen.

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til ændring og udvidelse af eksisterende produktion på ejendommen Rufasvej 19, 6400 Sønderborg. Den årlige produktion ønskes ændret og udvidet fra 2760 m2 produktionsareal til 2785 m2 produktionsareal. I forbindelse med ændringen/udvidelsen lovliggøres en klimacontainer med 15 m2 produktionsareal.De eksisterende produktionsarealer søges godkendt til fleksibel produktion efter de nye regler.

Beskyttelsesniveauerne for lugt til naboer og for ammoniak til nærliggende natur er overholdt. Husdyrbruget lever også op til BAT-kravet i forhold til den totale ammoniakemission og BAT i forhold råvarer, energi, vand og management.


Sønderborg Kommune er godkendelsesmyndighed.

Ansøgningen om udvidelse af husdyrbruget er omfattet af en procedure om miljøkonsekvensvurdering, jf. §§ 16 a og 16 b i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Sønderborg Kommune gør opmærksom på, at enhver har ret til at:
• Se ansøgningsmaterialet
• Kommentere ansøgningsmaterialet
• Anmode om at få tilsendt en kopi af udkast til miljøgodkendelse
• Kommentere udkastet indenfor en frist på to uger efter det er modtaget

Ansøgningsmateriale kan  fås ved henvendelse til Sønderborg Kommune, Erhverv & Affald, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg, i perioden 27/3-17/4 2020

Eventuelle bemærkninger og/eller spørgsmål til ansøgningen skal være kommunen i hænde senest fredag den 17/4 kl. 15.00.

Henvendelse i sagen kan ske til:

Torben Kobberø
Erhverv & Affald
Sønderborg Kommune
Tlf. nr.: 27 90 54 96 
E-mail: tkob@sonderborg.dk