logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til IE- husdyrbrug

Opdateret 07.05.2020

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til den eksisterende produktion på ejendommen Vibøgevej 34, 6470 Sydals.

Der sker ingen ændringer eller udvidelser af staldanlægge i forhold til nu driften. Med miljøansøgningen bliver produktionstilladelsen defineret ved et godkendt produktionsareal i stedet for antal dyr og dyreenheder.

Sønderborg Kommune er godkendelsesmyndighed.

Ansøgningen om miljøgodkendelse af husdyrbruget er omfattet af en procedure om miljøkonsekvensvurdering, jf. § 16 a i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Formålet med annoncering af ansøgningen er at inddrage offentligheden allerede, når landbruget søger om miljøgodkendelse. Herved får alle mulighed for at komme med ideer til hvilke forhold, der ønskes behandlet ved udarbejdelse af miljøgodkendelsen.

Sønderborg Kommune gør opmærksom på, at enhver har ret til at:
• Se ansøgningsmaterialet
• Kommentere ansøgningsmaterialet
• Anmode om at få tilsendt en kopi af udkast til miljøgodkendelse
• Kommentere udkastet indenfor en frist på to uger efter det er modtaget

Ansøgningsmateriale kan  fås ved henvendelse til Sønderborg Kommune, Erhverv & Affald, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg, i perioden 7. maj – 28. maj.

Eventuelle bemærkninger og/eller spørgsmål til ansøgningen skal være kommunen i hænde senest torsdag den 28. maj kl 17.00

Henvendelse i sagen kan ske til:

Torben Kobberø
Erhverv & Affald
Sønderborg Kommune
Tlf. nr.: 88 72 54 96 / 27 90 54 96 
E-mail: tkob@sonderborg.dk