logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Høring af projekt om regulering af privat rørlagt vandløb og etablering af minivådområde og dræn

Opdateret 27.09.2019

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget et forslag til regulering af det private rørlagte vandløb, Bokhøjs Grøft og etablering af dræn. Ansøger ønsker at etablere et minivådområdeanlæg, der har til formål af fjerne kvælstof og fosfor.  
Projektet lægges hermed frem i 4 ugers offentlig høring.