logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Idéer og forslag i forbindelse med planlægning og til indholdet af miljøkonsekvensvurdering af solcelleanlæg ved Stevning

Opdateret 07.08.2020

Indkaldelse af ideer og forslag i forbindelse med planlægning for solcelleanlæg ved Stevning

Sønderborg Kommune ønsker at give mulighed for at etablere et jordbaseret solcelleanlæg ved Stevning.

Forud for udarbejdelsen vil vi gerne beskrive projektet og give dig mulighed for at komme med forslag og ideer til projektet.

Formål

Et af formålene med dette oplæg er at sikre, at borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og andre interesserede får mulighed for at komme med forslag og ideer til den forestående planlægning af et kommuneplantillæg.

Om processen, kom med dine input

Den kommende proces omfatter udarbejdelse af et kommuneplantillæg, en lokalplan og en samlet miljørapport/miljøkonsekvensrapport, som vil blive offentliggjort i en høringsperiode på minimum 8 uger, inden planerne vedtages endeligt.

Se hvordan og hvortil du skal sende dine ideer og forslag i idéoplægget.

Link: Idéoplæg

Ideer og forslag skal være kommunen i hænde senest den 21. august 2020.

Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for solcelleanlæg ved Stevning

Sønderborg Kommune har modtaget ansøgning om udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport for et solcelleanlæg ved Stevning. Forud for udarbejdelsen sendes et udkast til afgrænsningsnotat for miljøkonsekvensrapporten i offentlig høring indtil den 21. august 2020.

Mens afgrænsningsnotatet er i høring, har du mulighed for at komme med dine kommentarer. Afsenders navn, adresse og e-mail adresse anføres og bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til e-mail: erhverv-affald@sonderborg.dk eller:

Sønderborg Kommune
Erhverv & Affald
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den 21. august 2020.