logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Idéoplæg til kommuneplantillæg til sommerhusområdet Fiskeløkken

Opdateret 19.04.2022

Firmaet Skanlux ønsker at opføre 23 større sommerhuse ved Fiskerløkken i Mommark.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der afholdt dialogmøder med lokale, firmaet Skanlux og grundejerforeningerne i området omkring adgangsvejen ind til området. Efterfølgende er det på Teknik-, By- og Boligudvalget den 5. april 2022 blevet besluttet, at der skal arbejdes for en ny vejadgang ind til sommerhusområdet Fiskerløkken i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 3.3-1.

Da lokalplanen også skal give mulighed for en bebyggelsesprocent på 15 kræver dette også et tillæg til kommuneplanen.

Forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget til Sønderborg Kommuneplan 2019-2031, indkaldes der hermed idéer og forslag. Det drejer sig om:

Mulighed for bemærkninger

Du har mulighed for at komme med idéer og forslag til kommuneplantillæggene i perioden 19. april 2022 til 3. maj 2022. Dine bemærkninger skal derfor være os i hænde senest den 3. maj 2022 kl. 23.59.

I høringsperioden kan du sende bemærkningerne til kommuneplantillæggene skriftligt til by-landskab@sonderborg.dk eller som brev til Sønderborg Kommune By & Landskab, Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg. Mærk mailen/brevet ”Idehøring Fiskerløkken sagsnr. 21/21949”.