logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ikke-påbud om undersøgelser/målinger i forhold til jordforureningsloven ved ophør af IE- husdyrbrug

Opdateret 16.12.2020

Sønderborg Kommune vurderer, at der ikke er risiko for, at husdyrbruget har givet anledning til forurening af jorden eller grundvandet på Kasmosevej 9, 6400 Sønderborg. Der træffes hermed afgørelse om ikke at meddele påbud om yderligere undersøgelser/målinger. Ikke-påbuddet meddeles i henhold til Jordforureningslovens §38k stk. 3.