logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ikke VVM-pligt af anlæg for oplagring, omlastning og sortering af farligt affald, Ellegårdvej 17, 6400 Sønderborg

Opdateret 30.09.2020

Sønderborg Kommune har den 30. september 2020 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan påklages. Klagefrist er den 28. oktober 2020.