logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Ikke VVM-pligt af etablering af kanaliseringsanlæg og forsinkelsesbassin langs Felstedvej

Opdateret 20.05.2022

Sønderborg Kommune har den 20. maj 2022 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan påklages og klagefristen er den 17. juni 2022.