logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ikke VVM-pligt af etablering af logistik- og servicecenter på Ingolf Nielsens Vej, 6400 Sønderborg

Opdateret 20.08.2021

Sønderborg Kommune vil etablere et samlet logistik og servicecenter, som skal omfatte Brand & Redning, Rådhusservice, Transportkontoret, Vintertjenesten, Service & Ejendomme og Hjælpemiddelkontoret.

Sønderborg Kommune har den 11. august 2021 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Efterfølgende har VVM-myndigheden modtaget oplysninger om, at der skal foregå grundvandssænkning og at salthallen skal forhøjes til 13 meter. Derfor træffer Sønderborg Kommune den 20. august 2021 en ny samlet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Forhøjelsen af salthallen kræver en dispensation, jf. lokalplanen, mens udledningen af vand under anlægsperioden og omfangsdræn i driftsfasen kræver tilslutningstilladelser, jf. miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt kan påklages. Klagefrist er den 17. september 2021.