logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ikke VVM-pligt af etablering af midlertidig jorddepot og karteringsplads på en del af matrikel nr. 1279a, Broager Ejerlav, Broager

Opdateret 16.02.2022

Sønderborg Kommune har den 16. februar 2022 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan påklages. Klagefrist er den 16. marts 2022.